Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0948 923 800 info@mclevik.sk
Napíšte nám
Kontakt Info
MATERSKÉ CENTRUM LEVÍK
RUŽOVÁ 1637
010 01 ŽILINA
EMAIL:info@mclevik.sk
IČO: 42066000
DIČ: 2022789615 (nie sme platcom DPH)
BANK. SPOJENIE ČSOB: SK60 7500 0000 0040 0719 4969
ŠTATUTÁRKA ZDRUŽENIA:
MGR. MARTINA FERLEŤÁK KRAMEROVÁ, TEL. 0948 923 800

info@mclevik.sk