Materské centrum Levík, Ružová 1637, 010 01 Žilina 0948 923 800 info@mclevik.sk

Hračkovo

- neorganizovaná aktivita

- vstup zahŕň​a použitie hrač​iek a zariadenia materského centra

- podporuje zač​lenenie dieťata do kolektívu, orientáciu v novom  priestore

- združuje mamič​ky, možnosť​ nadviazať​ nové kontakty

- spestrenie každodennej rutiny rodičovskej dovolenky